Schoolgids

Hieronder vindt u onze schoolgids. De schoolgids geeft jaarlijks aan ouders en leerlingen informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten. Deze wordt jaarlijks vernieuwd en hier geplaatst.