Ons onderwijs

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we ervoor gekozen om via het handelingsgericht werken ons onderwijs te realiseren. Centraal in het handelingsgericht werken (HGW) staat dat passend onderwijs geboden wordt, waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Via HGW willen we het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

 

Zie voor meer informatie: