Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 tot en met 8, die op allerlei manieren helpen meedenken en beslissen in school. Leerlingen willen meer meedenken en meepraten over schoolzaken. Door middel van de Leerlingenraad willen wij hier gehoor aan geven. Ieder schooljaar worden er nieuwe leden gekozen.

 

Hierover kunnen de leerlingen meepraten:

  • aanschaf speelgoed, speeltoestellen op het plein
  • inhoud van activiteiten (schoolproject, thema’s, sportdag)
  • pedagogisch beleid (regels in de school, belonen en straffen, soc-emo protocol)
  • vergroten van zelfstandigheid
  • huiswerkbeleid
  • onderwerpen die de kinderen zelf aandragen