Missie en visie

Het motto is: Verbonden in beweging

Missie

Onze missie is om kinderen te begeleiden in hun ontdekkingsreis naar de toekomst. Een toekomst die vraagt om vaardige, autonome individuen die zichzelf kennen en in staat zijn om zich betekenisvol te verbinden met hun omgeving. Authentiek en verantwoordelijk. Onze leerlingen leren te gaan staan voor zichzelf èn voor de ander in een veranderende wereld. Met plezier gaan we samen de uitdagingen aan die bij de start van deze reis komen kijken. 

Visie

We leveren een actieve bijdrage aan vitaliteit, plezier en persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen en hun leerkrachten en begeleiders. Vanuit een veilige basis en met oog voor welbevinden en betrokkenheid. Open voor elkaar. Leren, werken en ontmoeten doen we in een inspirerende omgeving, met heldere doelen voor ogen. Communicerend met elkaar over wat we doen, waar we naartoe werken, wat goed gaat en wat nog beter kan. Altijd verbindend en met focus op het kind.