Zandhazenfonds

Het Zandhazenfonds heeft tot doel het organiseren en financieren van (buitenschoolse) activiteiten en het (mede) financieren van projecten op De Meerstroom die niet (of niet volledig) kunnen worden gefinancierd uit de vaste bijdrage van de overheid. In het Zandhazenfonds worden twee belangrijke activiteiten gebundeld: 

 

  1. de activiteiten die worden georganiseerd en gefinancierd;
  2. de activiteiten die door de Fondsenwervingsraad worden georganiseerd. Deze activiteiten zijn gericht op het verwerven van extra gelden voor projecten op de school. De projecten kunnen betrekking hebben op het schoolgebouw, IT, het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen en culturele activiteiten.  

 

Het gaat om projecten die zeer gewenst zijn voor de school maar waarvoor geen geld is.

Bestedingen van giften en ouderbijdragen

100% Van de geinde ouderbijdrage, giften en andere donaties worden benut voor het organiseren en financieren van (buitenschoolse) activiteiten en het (mede) financieren van projecten op De Meerstroom die niet (of niet volledig) kunnen worden gefinancierd uit de vaste bijdrage van de overheid. Er wordt geen geld gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren, noch worden er organisatiekosten mee betaald.

 

Aan het begin van een schooljaar wordt op onze website, alsmede die van De Meerstroom, kenbaar gemaakt voor welke projecten en activiteiten giften en donaties wordt gevraagd. Aan het eind van elk schooljaar publiceren wij op diezelfde websites een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) en de bestedingen. 

De organisatie

Zandhazenfonds bestaat uit een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle rollen zijn onbezoldigd conform de ANBI regelgeving.

 

Wil je meer weten?

 

Berichten     zandhazenfonds@kcdemeerstroom.nl 

 

Bekijken     https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-zandhazenfonds/

 

Bestuur      Vanessa Boelens      | secretaris

                   Alexander Marjot     | penningmeester

                   Emile van der Linde | voorzitter

 

Bank           NL 62 RABO 0172 9028 94

 

Bezoeken    Tesselschadelaan 75, 1399 HX Muiderberg

 

Brieven       Vincent van Goghlaan 11, 1399 XA, Muiderberg 

 

Bedrijfsinfo KvK 56.15.76.49 | RSIN 85.19.97.387