Onze school

Kernwaarden:      

Verwondering – verantwoordelijkheid – verbinding - veiligheid – vertrouwen 

 

Verwondering: Wij staan open voor het onverwachte.   

          

Verantwoordelijkheid: Wij stimuleren kinderen om dingen zelf te doen en belonen hen voor hun durf en moed. Wij definiëren duidelijke doelen en stimuleren autonomie, creativiteit en vindingrijkheid en laten de uitvoering zoveel als mogelijk aan de kinderen over. Kinderen ervaren eigenaarschap over hun eigen groei en ontwikkeling.        

                                                                

Verbinding:  Alle betrokkenen ervaren een onderdeel te zijn van onze leer- en leefgemeenschap. De ouders/verzorgers van de kinderen zijn actief betrokken bij het educatieproces van hun kinderen. 

 

Veiligheid: Er is een veilige en positieve sfeer waar iedereen bewust aan bijdraagt. De school werkt met een programma, dat bewezen preventief werkt tegen sociale onveiligheid en treedt daarnaast proactief op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag. Iedereen voelt de ruimte om zichzelf te zijn. Dit geldt voor kinderen en hun begeleiders. 

 

Vertrouwen: Samenwerking vereist een open en eerlijke omgang met elkaar. Daarvoor is vertrouwen noodzakelijk. Dit vormt de basis voor het uitgangspunt afspraak-is-afspraak. We spreken elkaar aan als men zich niet aan de afspraken houdt. We spreken vertrouwen uit in elkaar, door: 

  • Liefde; Wij bieden zoveel mogelijk oprechte aandacht door waar nodig te steunen en te helpen.
  • Luisteren; Wij geven oprechte aandacht. Wij luisteren naar de verhalen van de kinderen en tonen interesse.
  • Vertrouwen; Wij laten de kinderen merken dat wij weten dat ze allerlei dingen kunnen. Hierin verwachten wij niet te veel, maar zeker ook niet te weinig. Wij helpen kinderen om iets wel te kunnen.
  • Respect; Mensen verschillen, maar iedereen mag er zijn. Verschillen zien we als rijkdom. Diversiteit geeft een gemeenschap kleur en eigenheid. Dat betekent dat we respect hebben voor elkaar en dat we in staat zijn de ander te nemen zoals die is. Zo’n houding mogen we ook van de ander verlangen. Respect is geen eenrichtingsverkeer.
  • Complimenten; Wij geven complimenten aan kinderen als ze iets proberen, ook wanneer het niet lukt. Wij kijken niet naar falen, wij besteden aandacht aan hoe het beter zou kunnen wanneer deze aandacht nodig is.
  • Begrip; Wij praten veel met de kinderen, ook 1-op-1. Zo weten zij dat we begrijpen waar ze mee bezig zijn en wat voor hen belangrijk is. Dit delen we met regelmaat met de ouders.
  • Humor; Wij leren de kinderen ook om zichzelf te lachen. Lachen samen en met en om elkaar, ook wanneer er iets fout gaat. De wereld is veel leuker zonder perfectie.