Identiteit

De Meerstroom is een samenwerkingsschool waarin openbaar en oecumenisch onderwijs
samengaan. Anders gezegd: een school voor algemeen levensbeschouwelijk onderwijs.


Algemeen: iedereen is welkom.
Levensbeschouwelijk: we beschouwen ons leven.
Onderwijs: we leren.

In de school is aandacht voor overeenkomsten én verschillen tussen de kinderen. Kinderen
leren zo respect te hebben voor verschillende gewoonten, opvattingen en overtuigingen.
Naast het cognitieve speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke rol. De
Meerstroom is een nieuwe school die is ontstaan uit een samengaan van de Oranje Nassau
school en de Vinkenbaan. De Meerstroom beoogt de confessionele basis van de ONS te
behouden en te verrijken met het openbare karakter van de Vinkenbaan. Met ingang van
schooljaar 2022-2023 is er een identiteitscomissie die zich zal buigen over de praktische
uitwerking van deze ambitie. Er zal een keuze worden gemaakt voor zowel een erkend
programma om een positief en veilig pedagogisch klimaat te waarborgen, als een methode
waarin de levensbeschouwelijke visie van de Meerstroom handen en voeten krijgt.

 

Speerpunten hierin zijn: je in elkaar verdiepen, oog hebben voor het goede (positiviteit) en
respectvol omgaan met verschillen in opvattingen. We geloven dat iedereen gelijkwaardig is
en hechten aan alle culturen met de bijbehorende verhalen. We vinden het belangrijk om
(levens) verhalen een licht te laten schijnen op de alledaagse ervaringen van kinderen en zo
hun perspectieven te verbreden.